us vn
Tiếng ViệtEnglishus vn
089 880 2999 Info@southstreet.vn
Được tin cậy
bởi hàng ngàn khách hàng
Số 1
tại Việt Nam
Get A Quote

Tư vấn tài chính

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SOUTH STREET

ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA BẠN

Tư vấn tài chính được xác định là dịch vụ mang tính chiến lược trong quá trình hoạt động của chúng tôi. Thế mạnh của South Street trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Với đội ngũ chuyên viên được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong các công ty chứng khoán, tài chính, ngân hàng, kiểm toán cùng sự cộng tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính và các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi có khả năng cung cấp đầy đủ và không hạn chế các dịch vụ tư vấn tài chính một cách chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan, bảo mật, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về tiêu chuẩn chất lượng trong thời gian nhanh nhất, với chi phí hợp lý nhất.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho Quý doanh nghiệp các dịch vụ: Tư vấn khảo sát và đánh giá doanh nghiệp; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư vấn thu xếp vốn và nhiều dịch vụ tư vấn khác,…

Dịch vụ Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:

South Street không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn đơn thuần cho khách hàng, mà còn mong muốn đưa ra các giải pháp giúp cho các khách hàng lành mạnh hóa tình hình tài chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình triển khai dịch vụ tư vấn, South Street sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động như một phần hỗ trợ kỹ thuật trong gói dịch vụ tư vấn.

Các bước công việc chính của South Street bao gồm:

Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp (Bao gồm: xây dựng cơ cấu vốn dài hạn, tối ưu và lộ trình tăng vốn cho DN, bán bớt tài sản trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả, không có thế mạnh, sát nhập hợp nhất với các doanh nghiệp khác để tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động).

Tư vấn thực hiện hoạt động tái cấu trúc đầu tư tài chính.

Dịch vụ Tư vấn thu xếp vốn:

South Street cung cấp dịch vụ tư vấn thu xếp vốn cho doanh nghiệp thông qua các công cụ huy động vốn phổ biến như cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền, hoặc các loại chứng khoán khác được cấu trúc theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp và phù hợp với nhu cầu thị trường. Công việc cụ thể của South Street như sau:

Xác định nhu cầu vốn doanh nghiệp.

Tư vấn giá trị hợp lý cho nguồn vốn cần thu xếp.

Soạn thảo báo cáo kêu gọi đầu tư phù hợp với yêu cầu từng đối tác tài trợ.

Kết nối với đối tác tài trợ.

Cùng doanh nghiệp thảo luận các điều khoản mua/bán với đối tác.

Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình mua/bán vốn.

Tư vấn soạn hợp đồng mua/bán vốn.

Dịch vụ tư vấn khác:

Ngoài các nghiệp vụ tư vấn tài chính nêu trên, South Street đang cung cấp các dịch vụ tư vấn khác như tư vấn đại hội đồng cổ đông, tư vấn tài chính thường niên, tư vấn công bố thông tin,….