Comodo SSL
us vn
Tiếng ViệtEnglishus vn
089 880 2999 Info@southstreet.vn
Được tin cậy
bởi hàng ngàn khách hàng
Số 1
tại Việt Nam
Get A Quote

Bảo mật

DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA SOUTHSTREET

ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA BẠN

Tư vấn:

Dịch vụ tư vấn của Southstreet sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị đáng kể nhờ những cố vấn của chúng tôi trong lĩnh vực quản lý rủi ro, tăng cường an ninh, cải thiện quản trị và đạt được cam kết.

Chúng tôi kết hợp tất cả các công bố, đánh giá, khung tiêu chuẩn và các chứng nhận mới nhất , với phương pháp và kinh nhiệm nhiều năm của chuyên gia hoạt động trong ngành. Southstreet đảm bảo rằng bạn sẽ được hưởng ở mức tối ưu từ các phương pháp tin cậy đã được kiểm chứng và thực hành trên thực tiễn.

Các chương trình chặt chẽ tuần hoàn nhằm:
  • Giảm chi phí vận hành;
  • Giúp tinh giản bộ máy;
  • Tối ưu hóa tài nguyên;
  • Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan;
  • Tối ưu hóa quản lý rủi ro;
Hoạt động tư vấn của chúng tôi bao gồm:
  • Quản trị & Quản lý CNTT doanh nghiệp (COBIT 5; ISO 20000)
  • Quản lý bảo mật thông tin (ISO 27001/2; PCI DSS; NIST CSF)
  • Dịch vụ CNTT và bảo mật trong kinh doanh (ISO 27031)
  • Quản lý rủi ro bảo mật thông tin (ISO 27005; FAIR)
  • Thiết kế an ninh & Bảo mật trong SDLC (OWASP / OPENSaMM)

CAM KẾT

Được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn và khuôn khổ được công nhận công với nhiều năm kinh nghiệm, Southstreet có thể kiểm tra và căn cứ vào môi trường và quy trình cụ thể của khách hàng để cung cấp các các tiêu chuẩn CNTT hàng đầu bao gồm:

Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001/2

Quản lý rủi ro bảo mật thông tin ISO 27005

Quản lý rủi ro doanh nghiệp IS0 31000

Kiểm soát an ninh bảo mật CIS

Quản trị CNTT COBIT 5

PCI DSS

An ninh mạng NIST

Chúng tôi cũng đưa ra các đánh giá chuyên biệt tập trung vào các công nghệ hoặc quy trình cụ thể, ví dụ:

Bảo mật thông tin và Quản trị CNTT

Thẩm định

Quản lý danh tính đặc quyền

Kiểm tra bảo mật không dây

Kiểm tra chính sách nội bộ

Đánh giá bảo mật PIN

Đào tạo:

Mục đích của đào tạo là chia sẻ kiến thức và tạo động lực cải thiện

Southstreet cung cấp một loạt các “tiêu chuẩn cơ bản” và các khóa đào tạo tùy chỉnh bao gồm tất cả các khía cạnh của IT: bảo mật, rủi ro, quản trị và tuân thủ.

Các chương trình đào tạo của chúng tôi được trình bày dưới dạng “face to face” hoặc online tuỳ theo nhu cầu học viên.

Ví dụ về các chương trình đào tạo theo các “tiêu chuẩn cơ bản” bao gồm:

Quản lý rủi ro an ninh thông tin (ISO 27005)

Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISO 27001)

Quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301)

Quản lý dịch vụ IT (ISO 20000)

Quản trị CNTT (COBIT 5)

Khung chuẩn An Ninh Mạng NIST

Chúng tôi cũng gợi ý các khoá học tuỳ chỉnh bao gồm:

An ninh mạng LAN (CEH)

Nhận biết an ninh chung

Kiến trúc an toàn/ Giải pháp phân phối vòng đời