us vn
Tiếng Việtus vn
089 880 2999 Info@southstreet.vn
Được tin cậy
bởi hàng ngàn khách hàng
Số 1
tại Việt Nam
Get A Quote

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Cung cấp các giải pháp tích hợp (System Integration – SI) là lĩnh vực hoạt động chính của SOUTH STREET . Với kinh nghiệm được thừa nhận qua nhiều dự án lớn và phức tạp ở cấp độ quốc gia và khu vực, cùng với quan hệ chiến lược với các hãng hãng đầu thế giới như:Cisco, Juniper, DELL EMC, HPE, Extreme Network, … SOUTH STREET  luôn sẵn sàng cung cấp đến khách hàng các giải pháp VT – CNTT từ tổng thể đến chuyên sâu tùy vào nhu cầu, mong muốn và năng lực khai thác của khách hàng.

Nền tảng phát triển cốt lõi trên lĩnh vực này của SOUTH STREET  nằm ở năng lực được thể hiện qua các mặt: năng lực tư vấn (khả năng nghiệp vụ), năng lực triển khai (khả năng kỹ thuật) và năng lực dịch vụ (khả năng cung cấp dịch vụ sau bán hàng). Các năng lực này là sự tổng hợp của nhiều yếu tố được xây dựng và liên tục tích lũy trong suốt quá trình hoạt động của SOUTH STREET.

Leave a Reply