Trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SOUTH STREET

Số:   0120/2020/TB/SOUTHSTREET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SOUTHSTREET

(V/v: Trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức)

  • Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư South Street
  • Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 số: 0823/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2019.
  • Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 số: 0823/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2019.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc thanh toán cổ tức đối với cổ phiếu ưu đãi năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư South Street cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức nhận cổ tức: 9h ngày 20/01/2020

2. Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có tên trong danh sách được lập vào thời điểm chốt trên.

3. Tỷ lệ cổ tức:

– Năm 2019: Mức cổ tức cố định là 6% tổng mệnh giá cổ phiếu sở hữu của mỗi cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/01/2020

– Lưu ý: Đối với cổ đông là cá nhân, Công ty sẽ khấu trừ 5% cổ tức để nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn theo quy định hiện hành (Thông tư hợp nhất Số: 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2016 – Hợp nhất hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân)

4. Thời gian chi trả: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ tết) bắt đầu từ ngày 20/01/2020 đến ngày 20/02/2020.

5. Hình thức chi trả: Thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản.

South Street chỉ thực hiện chuyển khoản tới các tài khoản của chính chủ sở hữu cổ phiếu.

– Đối với các cổ đông đã có số tài khoản đăng ký đến hết 17h ngày 20/01/2020: South Street sẽ thực hiện chuyển số tiền đó vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

– Đối với các cổ đông chưa đăng ký số tài khoản với South Street làm thủ tục đăng ký gửi về địa chỉ: Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư South Street – Tầng 16, Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (trước 17h ngày 20/02/2020). Nội dung gồm các giấy tờ sau:

+ Đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản theo mẫu (Mẫu 01)

+ Bản sao CMTND hoặc CCCD

+ Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng nhưng không nhận được cổ tức, cổ đông liên hệ với bộ phận phòng Tài chính – kế toán để xác nhận lại thông tin tài khoản và sửa đổi, bổ sung (nếu có).

6. Thu nhập chịu thuế cá nhân từ đầu tư vốn

– Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%

– Cách tính thuế:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 5%

Lưu ý: Tất cả các khoản phí phát sinh liên quan đến chuyển khoản cổ tức được tính theo mức tính của ngân hàng áp dụng và trừ trực tiếp trên số tiền thanh toán của cổ đông.

7. Mọi chi tiết thắc mắc liên hệ

Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư South Street

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phone: (+84) 243 880 2999

Hotline: (+84) 89 880 2999

Mail: info@southstreet.vn

Lưu:

 

  • HĐQT
  • VT, VP

Đính kèm danh sách nhận cổ tức ưu đãi

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN CHÍ THÀNH

Mẫu tài liệu: Giấy đăng ký trả cổ tức qua tài khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *