Thiết bị ngân hàng, kho quỹ

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tài chính, ngân hàng và các cơ quan quản lý tài chính. South Street cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bao gồm các loại thiết bị, vật tư và phần mềm phục vụ cho việc quản lý và kiểm soát các hoạt động tài chính, quản lý kho quỹ, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, cũng như tăng cường hiệu quả và tính linh hoạt của các quy trình và hệ thống tài chính.

Các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực này bao gồm máy đếm tiền, máy phân loại tiền, máy bó tiền, các thiết bị thanh toán điện tử, hệ thống giám sát và quản lý tài sản, hệ thống báo động và camera an ninh, thiết bị kiểm soát truy cập, phần mềm quản lý kho quỹ, các thiết bị chuyên chở tiền mặt, vật tư kho quỹ…

Dòng máy phân loại tiền 2 cửa Kisan NT3 Series
Dòng máy phân loại tiền 3 cửa Kisan K3 Series
Dòng máy phân loại tiền 4+1 cửa Kisan K5 Series
MÁY phân loại kết hợp bó thếp tiền Kisan K6 Strapper
dòng máy phân loại tiền mở rộng đa cửa kisan k6
MÁY NỘP TIỀN Kisan Kd & KR Serial
Máy ĐẾM & phát hiện tiền giả Kisan NT-MINI
Máy bó tiền đai nhựa bindtec
máy bó tiền đai nhựa kingston
hệ thống hộp ký gửi đồ tự động