Triển khai và phát triển phần mềm

Với đội ngũ đông đảo kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi mang đến cho khách hàng dịch vụ phát triển phần mềm cho thiết bị như phát triển hệ thống nhúng; CAD/CAM; thiết kế IC giúp khách hàng đạt được mục tiêu giảm thời gian phát triển và quảng bá các sản phẩm mới với chi phí hiệu quả nhất. Hiện chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ cho hàng trăm dự án với khách hàng trong các lĩnh vực: Ngân hàng, Giáo dục, Kho bạc, Hải quan, Bảo hiểm, Y tế, Chứng khoán, Tài chính,… 

  • Giải pháp xây dựng kho dữ liệu dành cho doanh nghiệp: cung cấp các ứng dụng để tính toán, phân tích thông tin và xây dựng báo cáo từ nguồn dữ liệu tập trung.
  • Giải pháp phân tích và dự báo: ứng dụng phân tích khối lượng lớn dữ liệu, tạo báo cáo, đưa cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Giải pháp quản lý hành chính: Điện tử hoá các nghiệp vụ hành chính, văn phòng.