GMS hướng dẫn / chuyển giao công nghệ cho kỹ thuật của South Street

Vào ngày 13/7/2018, GMS đã có 2 ngày hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ cách lắp đặt, điều khiển, làm chủ hệ thống xếp hàng thông minh GMS. Với 37 năm chuyên về xếp hàng thông minh, giải pháp của GMS bao gồm rất nhiều chức năng áp lực cho các mảng : tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, bệnh viện…Thiết bị của GMS cũng rất đa dạng. Buổi hướng dẫn có sự tham gia của Jen Sen (Project Manager) và 2 giảng viên Hawk, Kang. Sau buổi hướng dẫn, đại diện South Street đã nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học của GMS.

 

Một số hình ảnh buổi đào tạo :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *